Bezpieczeństwo transakcji

Zabezpieczenie transakcji

Transakcje obsługiwane przez „Platnosci.pl” zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową
gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.

Komunikacja

Wymiana informacji pomiędzy sklepem/serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o
technologie SSL. Dodatkowo istnieje możliwość szyfrowania informacji wymienianych między
platformą/sklepem a klientem (SSL).
Sekcja bezpieczeństwa

Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja
bezpieczeństwa, a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika. Wszystkie transakcje
szczegółowo monitorujemy.


3D-SECURE

3D-Secure to nowa technologia podnosząca poziom bezpieczeństwa przy transakcjach
internetowych przez jednoznaczną identyfikację posiadacza karty za pomocą specjalnego hasła,
którą wdrażają wystawcy kart. Na stronach banku następuje identyfikacja klienta poprzez
wprowadzenie na stronie banku wcześniej wyznaczonych danych identyfikacyjnych i haseł. Jeśli
wystawca potwierdzi tożsamość posiadacza karty to cała dalsza autoryzacja następuje w taki sam
sposób jakby 3-D Secure nie został zastosowany. Transakcja trafia do centrum rozliczeniowego
celem autoryzacji. Pomyślna autoryzacja kończy uwieńczoną sukcesem transakcję.

Internetowy Sklep MeblowyInternetowy Sklep Meblowy

x
Live Chat